WhatsApp Image 2024-04-29 at 13.24.53

CIF: 49761411

Tel: 075 43 57 006

ASOCIATIA VOLUNTARILOR INVICTUS – FILIALA MIOVENI

Sediu social: PIEȚEI NR. FN, BL. F6B, SC. A, AP. 17, MIOVENI, JUD. ARGEȘ

Termeni și condiții

Crosul Orașului Mioveni 1485, denumit în continuare website-ul, este inițiat și administrat de ASOCIATIA VOLUNTARILOR INVICTUS – FILIALA MIOVENI (la care se face referire în continuare folosind termenii “Noi”, “Nostri”, “Noastre”, “Ai nostri” sau “Ale noastre” sau “Administrator”).

INFORMAȚII GENERALE

Termenii și condițiile stabilesc regulile care se aplică pentru folosirea Website-ului și Serviciilor sale puse la dispoziție Utilizatorilor (la care se face referire în continuare folosind termenii “Dumneavoastra”, “Ai dumneavoastra”, “Ale dumneavoastră” sau “Utilizator”).

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord cu prezenții Termeni și condiții. Vă rugăm să îi citiți cu atenție.

Anumite reguli suplimentare sunt specifice unor servicii individuale, cum este Politica de Confidențialitate și Politica de Utilizarea a Cookie-urilor, iar orice astfel de reguli vor fi publicate pe Website și se vor considera că fac parte din contractul dintre dvs. și noi.

DEFINIȚII

Cuvintele stabilite în acești Termeni, care încep cu majuscule, au următoarele semnificații:

“Utilizator” este numită orice persoană care accesează website-ul și folosește serviciile puse la dispoziție de acesta.

“Editor” este numită persoana care se ocupă de postarea, mentenanța și reactualizarea informațiilor de pe website.

“Conținut” înseamnă toate informațiile, materialele și mijloacele, în special texte, date, lucrări de artă, grafice, imagini, tipărituri, sunete, muzică, înregistrări, filme și alte imagini mobile sau statice fie că sunt puse la dispoziție în pagina web, sub forma de link, pentru download, date electronice sau orice altă formă pe sau prin intermediul Website-ului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Scopul website-ului este de a oferi utilizatorilor acces la informații despre [Descrierea evenimentului] și de a realiza o comunitate online în jurul lui.

Toate serviciile (actuale sau dezvoltate ulterior) vor fi implementate fără a încălca Politica de Confidențialitate sau scopul declarat. Este posibil ca unele servicii noi să beneficieze de condiții speciale de utilizare care vă vor fi aduse la cunoștință prin modificarea prezentului acord.

UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE

Nu utilizați Serviciile în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercați să influențați Serviciile sau să le accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite oficial de noi.

Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. dacă nu respectați Termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conținutului pe care îl accesați. Nu aveți dreptul să utilizați conținutul din cadrul Serviciilor noastre, cu excepția cazului în care obțineți permisiunea din partea proprietarului conținutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege.

Folosirea website-ului se face utilizând propria identitate/adresă de email, iar impersonarea unei alte persoane poate duce la ștergerea conținutului adăugat, ștergerea/blocarea contului fals și în cazul unor daune provocate membrilor comunității, echipei website-ului sau website-ului, datele vor fi oferite Poliției și organelor de anchetă.

PROTEJAREA CONFIDENȚIALITĂȚII ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Politicile de confidențialitate explică modul în procesăm datele dvs. cu caracter personal și modul în care facem eforturi pentru a proteja confidențialitatea datelor. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord că putem utiliza datele respective conform politicilor noastre de confidențialitate.

În cazul în care observați conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne notificați folosind pagina de contact sau datele de contact de la finalul documentului.

Conținutul care încalcă drepturile de autor va fi șters de pe website fără acordul persoanei care a încărcat conținutul, iar în cazul conturile de utilizator care încalcă în mod repetat drepturile se vor lua măsuri pentru prevenirea acestor abuzuri precum dar nu limitate la: dezactivare sau ștergerea contului.

CONȚINUTUL DVS. ÎN CADRUL SERVICIILOR NOASTRE

Când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți conținut în cadrul Serviciilor sau prin intermediul acestora, ne acordați (și părților cu care lucrăm) o licență globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, comunicarea, publicarea, execut

area publică, afișarea publică și distribuirea respectivului conținut.

Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătățire a Serviciilor, precum și de dezvoltare a unor servicii noi.

Această licență rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizați Serviciile noastre (de exemplu, un comentariu postat pe website).

Este interzis să încărcați, postați, difuzați sau transmiteți folosind serviciile noastre de conținut:

pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare

care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț

Poate fi considerat ca material promoțional, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice alta formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop

care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații

încalcă în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege

care este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică, discriminare de orice fel sau este în alt mod ofensator.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

În utilizarea Website-ului Dumneavoastră aveți obligația:

să furnizați date adevărate, exacte și complete așa cum este cerut de formularul (formularele) de înregistrare

să actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă furnizează informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul să suspendăm/desființăm contul/înregistrarea și să refuzăm încercările curente sau viitoare de folosire a portalului.

Activități interzise

Prin intermediul Website-ului următoarele activități ale Utilizatorilor sunt strict interzise:

intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod

pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al website-ului, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a portalului, sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție.

falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului

promova sau furniza informații despre modul de desfășurare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale. Aceasta poate include dar nu este limitat la a furniza informații despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme și crearea de site-uri clone.

RĂSPUNDEREA PENTRU SERVICIILE NOASTRE

Răspunderea pentru conținutul trimis în conexiune cu website-ul sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provine acest conținut.

Nu exprimăm în mod expres sau implicit nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la acuratețea, calitatea, execuția, termenele, operabilitatea, vandabilitatea, disponibilitatea sau completitudinea Website-ului, Serviciilor, Conținutului sau în ceea ce privește neîncălcarea drepturilor de proprietate industrială sau intelectuală sau a oricăror altor drepturi ale terțelor părți sau referitor la caracterul adecvat al Conținutului pentru un anumit scop. Furnizăm Serviciile „ca atare”.

Orice decizii sau măsuri luate de Dumneavoastră pe baza sau în legătură cu informațiile, Conținutul sau Serviciile furnizate pe ori prin intermediul Website-ului sunt la unica discreție și pe riscul Dumneavoastră.

Uneori oferim link-uri și/ sau reclame către alte Website-uri care nu sunt deținute sau controlate de noi. Noi nu acceptăm nicio responsabilitate pentru niciun material furnizat sau conținut de diverse Website-uri care sunt conectate la ori de la Website-ul nostru. Nu ne asumăm nicio responsabilitate nici pentru Website-urile unor terțe părți iar accesarea acestor Website-uri se face pe propriul dumneavoastră ris.

DREPTURI DE AUTOR. PRELUAREA INFORMATIILOR

Întregul conținut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a website-ului,

 cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

DESPRE PREZENȚII TERMENI ȘI CONDIȚII

Acești termeni și condiții pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcționare, în funcție de schimbările intervenite în funcționarea acestuia, în ceea ce privește legislația aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări.

Consultați periodic Termenii și condițiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenților Termeni și condiții.

Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesați și să verificați acest document în momentul în care accesați website-ul online. Ultima versiune a acestui document va defini modul de utilizarea a platformei de la data publicării până la următoarea modificare.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse Termenilor și condițiilor, vă sugerăm să întrerupeți utilizarea Serviciului respectiv.

În cazul unei discrepanțe între prezenții Termeni și condiții și Termenii și condițiile suplimentare, vor prevala Termenii și condițiile suplimentare.

Dacă nu respectați prezenții Termeni și condiții și nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunțăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiți termeni și anumite condiții se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor și condițiilor.

DATE DE CONTACT

Adresa: PIEȚEI NR. FN, BL. F6B, SC. A, AP. 17, MIOVENI, JUD. ARGEȘ